Martina 1Polazak u sridnju škulu pridstavlja stresan period el uključuje prominu cilokupnog okruženja na koje je dite naviklo. Menjanjom sredine, dite upoznaje nove vršnjake, nastavne predmete, nastavnike ko i odgovornosti. Promine i nove situacije mogu dodatno otežat prilagođavanje dice. Postoje određena očekivanja od dice, adaptacija na novu sredinu ko i razvoj cilokupne njeve ličnosti.

Međutim, naša sagovornica, ujedno i članica Bunjevačkog media centra u Somboru, Martina Marton, veoma lako je privatila ove promine i kako se ona prilagodila novoj sredini i škuli koju je upisala podilila je sa nama. Martina živi u Čonoplji, a odluka da upiše sridnju škulu u Subatici bila joj je velika želja.

 

Šta je najviše uticalo na tvoj izbor da upišeš sridnju Politehničku škulu u Subatici smer Likovni tehničar?

Martina 2„Trenutno likovna umitnost koja me najviše privlači je slikarstvo. Moja želja je da svoje znanje koje steknem tokom škulovanja, prenesem na druge kroz različite umitničke pravce, a ova škula koju sam upisala mi omogućava jedan dio puta ka toj zamisli.“

 

Možda je rano da divanimo o tome da li je škula do sada ispunila tvoja očekivanja, al koliko si trenutno zadovoljna svojim izborom?

„Škula ko škula je prilipa, ima veoma dobre profesore a pogotovo profesore stručni zanimanja. Do sada sam veoma zadovoljna i nadam se da će do kraja ispunit moja očekivanja.“

 

S obzirom da dolaziš iz jedne ruralne sredine, da li je bilo teško prilagodit se životu u Subatici?

Martina 3„Moj uspeh u osnovnoj škuli omogućio mi je da stanujem u domu za učenike sridnji škula. Tu se sam boriš za sebe i svoj opstanak, što meni ne pridstavlja problem. Veoma sam komunikativna i društvena i nije mi teško uspostavit prijateljstva i odabrat dobro društvo kako bi mi bilo lakše da privatim novu sredinu i škulske obaveze. Svakako brez dobre volje i želje, ne bi se ovako lako uklopila.“

Iako je rano divanit o planovima posle sridnje škule, da li ih imaš i šta bi želela da nastaviš el postigneš nakon završene sridnje škule?

„Kada završim sridnju škulu planiram da upišem slikarsku akademiju ko i veb dizajn. To je štogod što me trenutno najviše zanima. Trudiću se da ostvarim dobre rezultate tokom svog obrazovanja kako bi mi dalje na akademskim studijama bilo lakše. Za sada su moje želje i volja na dobrom putu.“