U ponediljak, 05. avgusta 2019. godine u zgradi Županije u Somboru, održana je javna prezentacija narta Odluke o kriterijumima za raspodilu sridstava iz budžeta Grada Sombora za finansiranje rada nacionalni savita nacionalni manjina, nakon završetka javne rasprave koja je trajala od 19.07.2019. do 05.08.2019. godine.

Fotografija 2

Prezentaciju je vodila načelnica odeljenja za Društvene dilatnosti Gradske uprave grada Sombora Nevena Rosić koja je istakla da je Sombor drugi grad u Vojvodini, posli Novog Sada, koji radi na donošenju vaki odluka. Pridstavljanju prezentacije prisustvali su i gradski većnik za oblast nacionalni manjina i saradnje sa virskim zajednicama Silard Janković i pomoćnik gradonačelnice za oblast međunarodne saradnje Ivan Šimunov koji su učestvovali u izradi nacrta Odluke.

Grad Sombor preuzeo je kriterijume koji su propisani zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, da nacionalni saveti koji imaju prava da dobiju sredstva su oni koji imaju sedište na teritoriji grada Sombora, da je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji grada Sombora, da nacionalne manjine čine najmanje 10% ukupnog stanovništva grada Sombora. Grad je uveo i kriterijum vršenja dela upravljačkih prava, mi imamo ustanove kulture i obrazovanja koje su pojedini nacionalni saveti, proglasili za ustanove od značaja i negovanje identiteta nacionalnih manjina a tu spadaju i pripadnici bunjevačke nacionalne manjine. Primenom ova četiri kriterijuma finansiraćemo rad četiri nacionalna saveta a to su mađarski, nemački, bunjevački i hrvatski” - istakla je načelnica za Društvene dilatnosti Gradske uprave grada Sombora Nevena Rosić.

Sekretarka Skupštine grada Sombora Vera Baljak kazala je da je jako dobro što kroz ovu Odluku gradonačelnica ne može da donosi rešenje o raspodili sridstava bez pridhodnog pribavljanja mišljenja Savita za međunacionalne odnose. Ovaj nacrt Odluke pridaje se na Gradsko veće koji utvrđuje pridlog a nakon tog iđe na Skupštinu. Čim Skupština grada usvoji ovu odluku, gradonačelnica se ovlašćuje da donese rešenje o raspodili sridstava na osnovu utvrđeni kriterijuma.

Fotografija 1

Na prezentaciju su došli pridstavnici nacionalni manjina sa teritorije grada Sombora ko i pridstavnici bunjevačke nacionale manjine Stanislava Lutkić i podpridsidnik NSBNM Mirko Bajić. Prisutni su pofalili nacrt Odluke o kriterijumima za raspodilu sridstava iz budžeta Grada Sombora za finansiranje rada nacionalni savita nacionalni manjina i nisu imali primedbi.

Mirko Bajić je pozdravio ovakav pristup i Odluku Grada Sombora i dao punu podršku u njegovoj realizaciji.

U pridhodnoj verziji zakona o nacionalnim savitima nacionalni manjina, bunjevačka nacionalna zajednica iskusila je one loše odredbe, vrlo rigidne i čvrste a nepovoljne odredbe prema nacionalnim savitima nacionalni manjina, osim samo pojedini. Učestvovali smo u tome da se u izmenama zakona taj pristup promeni. Grad Sombor je išao korak dalje na temelju naravno tog zakona koji daje takvu mogućnost i uradio više od onog što sam zakon definiše ko obavezu i omogućio je da i one nacionalne zajednice, nacionalne manjine koje nemaju one striktne uslove koje definiše zakon, u ovim proširenim uslovima koje određuje grad svojim pravom u svom budžetu, i ovde koliko znam nemačka i bunjevačka nacionalna manjina dobiju tu priliku i pravo da ostvaruju sridstva. To je od ogromnog značaja za nacionalni savit, jer poznato je da Bunjevci žive skoro stopostotno u Subotici i Somboru. U Somboru je to od ogromnog značaja jer mislim da ćemo pre svega raditi na tome da ponovo vratimo ono što smo nekad imali u oblasti obrazovanja pa izgubili, da se Bunjevački jezik izučava u nekoj od osnovni škola i da kroz ovaj oblik pomognemo naša udruženja koji ima tri na teritoriji grada Sombora i da ta udruženja mogu ostvarivati one ciljeve koje nacionalni savit kao strateške ciljeve odredio u oblasti kulture i oblasti informisanja koje sad razvijamo. Mi smo da podsetim do prije godinu dana imali kancelariju Nacionalnog savita u Somboru, koju smo bili prinuđeni da zatvorimo jer prosto nije bilo mogućnosti da nacionalni savit to finansira a potriba postoji. Mi ćemo razmotriti na koji način ćemo sridstva od Grada Sombora upotrebiti, i cirugan sam da ćemo odabrati najbolji način da to bude u interesu svi pripadnika bunjevačke nacionalne manjine na teritoriji grada Sombora” - istako je podpridsidnik NSBNM Mirko Bajić.