U ponediljak 11. marta, u velikoj sali zgrade Županije održan je okrugli astal na temu „Službena upotreba jezika i pisma nacionalni manjina u jedinicama lokalne samouprave” u okviru projekta „Jačanje zaštite nacionalni manjina u Srbiji”. Grad Sombor i Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne uprave zajedno sa Sekretarijatom za zakonodavstvo i Zaštitnikom građana, organizovali su događaj.

DSC05409

Cilj događaja bio je da se ukaže na pravni okvir kojim se regulišu prava nacionalni manjina, naročito kada je rič o službenoj upotribi manjinski jezika na lokalnom nivou. Okrugli astal je okupio pridstavnike Gradske uprave, savita za međunacionalne odnose, nacionalne savite nacionalni manjina i nevladin sektor.

Prigodnim ričima gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović pozdravila je goste i ukazala da je Sombor jedna multinacionalna i multikulturalna sredina, u kojoj živi zajednica koja broji preko dvadeset nacionalnosti i kako to pridstavlja najveće bogatstvo grada. „U tom smislu, do sada smo se trudili da prava nacionalnih zajednica na teritoriji našeg grada budu na odgovarajući način prepoznata ali i na odgovarajući način ostvarivana kroz različite mere, kako lokalne politike tako svakako i kroz poštovanje odgovarajućih propisa i regulativa” kazala je gradonačelnica. Naglasila je da je lokalna samouprava radila i na ostvarivanju brojni drugi mira ko što je pripoznavanje potriba u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotribe jezika, kroz konkurse i druge delegirane programe.

DSC05407

Prema Statutu grada Sombora u službenoj upotribi nalazi se srpski jezik i ćirilično pismo, latinično pismo, mađarski jezik i pismo, i na teritoriji naseljeni mista Bački Monoštor , Bački Breg i Svetozar Miletić hrvatski jezik i pismo.

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak kazao je „Kako se to radi u Somboru je nešto što želimo da u čitavoj Srbiji zaista postane svakodnevni život, da odnos etničkog porekla i učestvovanje u političkom životu ne bude suprotstavljen, već da bude jedna harmonija koja će činiti ne samo kvalitetniji život svakom pojedincu već će unaprediti i ekonomsku situaciju u celoj zemlji.” Sekretar je istako da je izmenama zakona o lokalnoj samoupravi, obezbeđena mogućnost da se unapridi rad savita za međunacionalne odnose u jedinicama lokalne samouprave.

DSC05418

Šef kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Tobias Flesenkemper ukazo je da postoje zahtevi koje Srbija mora da ispuni na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, a da je jedan od nji i konvencija o pravima nacionalni manjina.

Skupu su prisustvovali ko pridavači, konsultant Saveta Evrope Vladimir Đurić, pomoćnica ministra, Ministarstva državne samouprave i lokalne samouprave Ivana Antić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Darko Radojičić, savetnica, Zaštitinik građana Dragana Vujko i šef Odseka za lokalni i ekonomski razvoj i podršku ulaganjima, Gradska uprava Grada Sombora, Mihael Plac.

DSC05408

Okruglom astalu prisustvovali su i pridstavnici bunjevačke nacionalne zajednice, zaminik pridsidnika BNS Mirko Bajić i član BNS Stanislava Lutkić.