Gradsko viće grada Sombora, na pridlog komisije, odlučilo je da se najviše gradsko priznanje, Oktobarska nagrada, dodili akademiku Ivanu Gutmanu, rođenom Somborcu, koji je slavu hemičara, naučnika svitskog glasa steko ko profesor Prirodno matematičkog fakulteta u Kragujevcu.

Ivan Gutman

Doktor hemijski i matematički nauka, do penzionisanja 2012. godine je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu pridavao fizičku hemiju, istoriju i filozofiju hemije i obradu rezultata merenja. Od 1988. godine član je SANU, član je Međunarodne akademije matematičke hemije i Akademije nelinearni nauka u Moskvi, članstvo mu je 2012.godine potvrdila i Evropska akademija nauka iz Londona, počasni doktor nauka na mađarskom Obuda univerzitetu. Bio je stipendista Humboltove fondacije, radio je na Institutu za kvantnu hemiju u zapadnom Berlinu, Institutu za radijacionu hemiju u Malhajmu, univerzitetima u Nešvilu, Erlangenu, Jerusalimu, Santa Klari, Južnoj Karolini, Trondhajmu. Diplomirao je 1970. godine sa prosečnom ocenom deset , da bi 1971. godine objavio prvi od priko 1.400 naučni radova, od koji je 270 samostalni, dok je ostale uradio u saradnji s velikim brojem (preko 800) kolega iz zemlje i inostranstva. Pored desetak članaka monografskog i revijskog karaktera napiso je i šest knjiga objavljeni u inostranstvu, a publicistički rad je upotpunio i ko urednik nikoliko prestižni međunarodni naučni časopisa. Sami njegovi radovi su citirani preko 30.000 puta u naučnim radovima drugi autora al i priko pet hiljada puta u više od 460 knjiga i udžbenika. Pridavanja je držo u više od 40 zemalja, a njegovi naučni radovi objavljeni su na priko 15 jezika. Ivan Gutman, našo se na 4439. mestu do sada najobuhvatnije baze najbolji i najcitiraniji svitski naučnika, koju su uradili istraživači sa prestižnog američkog Univerziteta Stanford.

Ivan G

Ivan Gutman je rođen u jednom mišovitom braku, od oca Jevreja i majke Bunjevke, a sebe  takođe smatra Bunjevcem. Ivan Gutman je rođen u jednom mišovitom braku, majka mu je Bunjevka i sebe takođe smatra Bunjevcem. Sića se svoje majke kako je odlično divanila bunjevački, al samo u retkim prilikama, najčešće na peci u kontaktu sa drugim Bunjevkama. Nada se da će jezik opstat uprkos činjenici da se slabo divani. 

Ivan Gutman 3

Ko somborski gimnazijalac, Ivan Gutman sića se uspomina iz tog perioda. Bio je dobar i primeran đak,  a kaže da je na njega izuzetno utico Kosta Pejić, tadašnji nastavnik hemije. Na neki način on mu je usadio tu ljubav prema hemiji, i još od osmog razreda pa do današnji dana je zaljubljenik u nju. Često je na relaciji Sombor-Kragujevac, a u slobodno vrime voli da obilazi Sombor i okolinu. Njegove duge šetnje i obalasci somborske okoline, kadgod biciklom a danas laganim šetnjama, dokaz su njegove ljubavi i prema ravnici. Sve putove oko Sombora je obašao, i kako ističe da to radi već šezdeset godina, ne postoji neka staza il put gde nije bio. Iako je otišo iz Sombora i kako kaže da njegova lična karta više od četrdeset godina nije iz Sombora, veoma mu je drago što ga Somborci nisu zaboravili. Oktobarska nagrada za Ivana Gutmana pridstavlja veliku radost, a novčani iznos nagrade poklonio je somborskoj Gimnaziji.

Danas profesor emeritus Ivan Gutman, i od prošle godine najbolje rangirani srpski naučnik koji živi u domovini, četvrti je od deset najuspišniji živi srpski naučnika u cilom svitu. Krajom oktobra vraća se u Kragujevac a već s kraja prolića vraća se svojoj Bačkoj ravnici.